Algemeen

Dit medium (Zoom) biedt ongekende mogelijkheden!
In de 4 sessies die ik heb georganiseerd zag en hoorde ik steeds verder DE MENS te voorschijn komen in iedere deelnemer (m/v) en die toonde goedheid en schoonheid.
In maart nog eens: een met als thema ‘Vrijheid in de relatie’ en een met als thema ‘Lichamelijkheid, intimiteit, seksualiteit’.
En verder het hele jaar door met het thema Relatie, en alles wat daarmee te maken heeft zoals verliefdheid; intimiteit; seksualiteit; kameraadschap; gesprekspartners zijn; verschil in karakter, werkzaamheden, gewoontes, interesse en hobby’s; sprookjes, beeldvorming in de maatschappij en verwachtingen; latten; homo; lesbies; bi; spiritualiteit; groei en ontwikkeling, enz.

Waarom doe ik dit?
– Omdat de mens en de relatie mij blijven boeien, met de extase én de diepe pijn, de afgeslotenheid én het wagenwijd open staan, met seks en kameraadschap, de biologie en het nageslacht, het vreemd gaan, de stiekeme relaties, de vrije liefde en de polyamorie.
– Omdat ik merk dat een relatie de beste leraar is.
– Omdat velen daar zodanig mee zitten dat ze er niet mee om kunnen gaan.
Óf ze conformeren zich zodanig dat de relatie saai wordt.
– Omdat ik weet dat we in de opvoeding en scholing nooit geleerd hebben hoe met ‘problemen’, heftige gevoelens en emoties om te gaan – laat staan met trauma’s en blokkades – en dat daar talloze sessies en workshops voor zijn die het je wel leren!
– Omdat ik anno 2021 30 jaar in een open relatie sta en daarbij veel heb meegemaakt en ontdekkingen en inspiratie heb opgedaan.
– Omdat ik 25 jaar begeleiding heb gegeven in relatie, intimiteit en seksualiteit.
– Omdat de natuur van een relatie, intimiteit en seksualiteit voor mij bij tijd en wijle nog steeds een raadsel is. Ik wil me verdiepen en verzoenen met deze mysterie en gesprekken met belangstellenden in dit onderwerp hebben uitgewezen mij daarbij helpen.

De vorm
– Online
– Een deel van de sessies zal een beperkt aantal personen aantrekken en zal de vorm krijgen van een sharing/delen van ervaringen.
– Een ander deel zal voor een grotere groep toegankelijk zijn en daarbij zal niet iedereen uitgebreid aan het woord komen en toch zullen degenen die wel aan het woord komen representatief zijn voor de groepsenergie, zo is gebleken.