Stap voor stap ontwaken

Dit is een skippybal die op de aarde lag na enkele regenbuien. Zie de schone afbeelding van de gespetterde modder beneden en de weerkaatsing van het licht boven. Op één en dezelfde bal!

Nu dan eindelijk weer een poging : een bijeenkomst, life en op zoom met bovenstaande titel.
Vele jaren heb ik bij wijze en of zelfgerealiseerde personen gezeten en of hun boeken gelezen c.q. hun praatjes gehoord. Na diverse reizen, zowel naar het westen van het land (randstad) als naar het buitenland (India, La Gomera) kwamen er 2 naar het noorden van Nederland en konden we er naartoe fietsen. Zo’n 10 jaar geleden verdween die behoefte bij een van hen te zitten en kreeg ik het gevoel het zelf verder te mogen doen. En dat gevoel was correct want het leven en de mensen en gebeurtenissen die er op mijn pad kwamen brachten mij baanbrekende inzichten die maakten dat mijn kijk op de wereld een totaal andere is geworden dan die ik voorheen had (die overeenkwam met hoe ‘de wereld’ naar zaken en dingen keek).
Problemen verdwenen of duurden kort (enkele uren), geluk en passie kwamen ervoor in de plaats. Waar de meeste mensen zich druk over maakten was er bij mij een gelatenheid, een acceptatie die soms overging naar compassie. Er kwam een periode van jaren waarin vele oude patronen, concepten en overtuigingen langskwamen om doorzien te worden en nog komen ze langs!

De laatste maanden, weken, dagen komen de inzichten zo snel dat ik me afvraag of het zin kan hebben om er met belangstellenden over te praten, te delen meer. Dus……..wees welkom, life of via zoom !!


Datum

– Donderdag 13 mei (is geweest)

Tijdschema
– 19.50 zoom geopend, instappen en begroeting
– 20.00 begin, met open einde

Tijdsverdeling 

  • Aanvang 5 minuten bewustwording van het lichaam en het gevoel hier en nu; daarna stilte zo lang het duurt.
  • Praatje van mij.
  • Sharing, delen in de kring voor wie wil, alles aangaande het thema en of vraag en antwoord (Q&A).
  • Afsluiting

Deelname
– gratis

Inhoud/vormgeving

Horen wat er voor een ander speelt of hoe hij/zij met de uitdagingen omgaat – een ervarene of juist iemand die er fris in staat – kan transformerend werken als je er voor open staat. In het leven is er niet iemand die het ‘beter weet’; ook is geven en ontvangen niet van elkaar te scheiden. Je ontvangt alleen wat voor jou belangrijk en van toepassing is.
Als ‘begeleider’ vertel ik mijn verhaal en zorg er tegelijkertijd voor dat de sharing niet louter uit het denken plaatsvindt. Verder zal ik een belangrijke rol spelen in het Q&A gedeelte.