Relatie Algemeen

houten paar kussende Het beeld dat we in Nederland hebben van intimiteit en seksualiteit is man-made, mannelijk bepaald. En dan niet van de oer- of natuurlijke man die in zijn kracht staat, maar bepaald door beschaving, (anti)religie, media en commercie. Als ik vrouwen vraag hoe ze graag relatie, intimiteit en seksualiteit beleven dan komen de meeste vrouwen met een nogal ander beeld. Met dat verschil is het begrijpelijk dat er niet lang een bevredigende intimiteit en seksualiteit kan plaatsvinden in een relatie. De meeste mensen nemen dat voor een voldongen feit, sommigen zoeken het buiten de relatie, sommigen vinden een nieuwe partner, maar als er niets veranderd is aan het beeld, de houding en de verwachting komen ze in de nieuwe relatie hetzelfde tegen. Het vergt waarnemen; zelfreflectie; voelen; ontdekken; loslaten van valse zekerheden, overtuigingen, oude normen en waarden die we meestal meegekregen hebben en niet echt van onszelf zijn, om vrij te komen en onze eigen meer natuurlijke ‘relatie, intimiteit en seksualiteit’ te verwerven. Werken soms ook aan het alsmaar bepalende ‘denken’, aan lichaamsbewustzijn, aan je emoties en aan oude pijnen en verwondingen. Dit is de essentie van mijn relatie begeleiding.

Ik heb 28 jaar begeleiding gegeven aan alleengaanden, paren en groepen, de laatste jaren op een laag pitje. Ik ben in het oosten geboren en getogen en ben opgegroeid met nog meer verbondenheid met de natuur en met de eenvoud dan indertijd in het rijke westen mogelijk was. Na 20 jaar bezig te zijn geweest met lichaamsbewustwording, gevoelens en emoties, geestelijke stromingen en natuurlijke geneeswijzen ervoer ik met m’n partner dat wat ik later een tantra* ervaring ben gaan noemen: een extatische eenwording waarbij het denken en de normen en waarden wegvielen. Deze ervaringen duurden jaren en in die tijd zag ik hoe onnatuurlijk en gemaakt wij als mens zijn geworden, op alle gebieden van het leven. Nadat we wat boeken hebben gelezen en workshops hebben gevolgd begonnen wij 4 jaar later met begeleiding te geven in relaties, intimiteit en seksualiteit.
* Tantra is een sanskriet woord voor leefwijzen in India, China en Egypte waar duizenden jaren geleden spiritualiteit in integratie was met seksualiteit. Dit in tegenstelling tot latere religies waarbij seksualiteit meestal als verderfelijke afleiding gezien werd op het spirituele pad.