Hobbels in de relatie

Hobbels, problemen, uitdagingen, kansen, het is maar hoe je ze wilt zien. Maar ze komen altijd voor, in elke relatie, ook met een ouder of kind, een baas of een werknemer, de overheid of het volk, en zeker in man-vrouw relaties. Het is dan de vraag of je de hobbels vereffent, blijft met de hobbels of weggaat. En welke keus zou voor jou op dat specifieke moment het beste zijn? 

Mensen verschillen, van oppervlakkig tot diep in de kern.

We hebben neigingen, voorkeuren en afkeuren. Het meeste -en misschien alle- zijn voorgeprogrammeerd: we hebben ze aangenomen in de loop van ons leven van deze of gene: ouders, vrienden, leraren, partners, cultuur, traditie, religie. Bij omgang met andere vrienden of een andere partner of bij verhuizing naar een ander land kunnen deze veranderen. Hoewel we vaak denken dat we zus of zo zijn en niet anders kunnen, zijn deze eigenschappen eerder aangeleerd en veranderlijk dan vast.

Dit ten diepste beseffen is fundamenteel voor het oplossen van vele problemen of om te overleven! Loslaten van het oude en integreren in het nieuwe is wat er dan bewust of onbewust gebeurt. Liever bewust dan onbewust. Bewust gaat in vrijheid. Indien het onbewust moet gebeuren voelen we ons er toe gedwongen, kan het gepaard gaan met ziekte, burnout of faillissement. 

Datum
– Donderdag 10 juni

Tijdschema
– 19.50 zoom geopend, instappen en begroeting
– 20.00 begin, met open einde

Tijdsverdeling 

  • Aanvang 5 minuten bewustwording van het lichaam en het gevoel hier en nu
  • Sharing, delen in de kring voor wie wil, alles aangaande het thema en daaromheen
  • Q&A, vraag en antwoord
  • Afsluiting

Deelname
– 5-25 personen
– door aanmelding naar kithu@live.nl

Inhoud/vormgeving

Horen wat er voor een ander speelt of hoe hij/zij met de uitdagingen omgaat – een ervarene of juist iemand die er fris in staat – kan transformerend werken als je er open voor staat. In het leven is er niet iemand die het ‘beter weet’; ook is geven en ontvangen niet van elkaar te scheiden. Je ontvangt alleen wat voor jou belangrijk en van toepassing is.
Als ‘begeleider’ vertel ik mijn verhaal en zorg er tegelijkertijd voor dat de sharing niet louter uit het denken plaatsvindt. Verder zal ik een belangrijke rol spelen in het Q&A gedeelte.

Over mij

30 jaar geleden heb ik besloten om mijn verstand en gevoel te kunnen onderzoeken en eventueel te volgen. Vanaf toen is dat bekend in mijn omgeving.
2 jaar na deze beslissing kwam Tantra spontaan in mijn leven; voor mij betekent dit een natuurlijke manier van in relatie staan en op een natuurlijke manier met intimiteit en seksualiteit omgaan. Deze manieren van leven waren uiteraard ingebed in de leefwijze waar ik voor koos of in groeide: ook op andere gebieden in mijn leven waren dezelfde patronen te herkennen.
Vanaf toen heb ik 25 jaar begeleiding gegeven in relatie, intimiteit en seksualiteit, aan individuen en in groepsverband.