Doel van artikelen

Hallo, hoor je me?

Vanuit mijn ervaring op velerlei gebieden van het leven schrijf ik hier artikelen waarvan ik denk dat je er wat aan kan hebben. Sommige zijn bedoeld ter kennisname, als inspiratie, anderen zullen een uitgebreide handleiding zijn.
Vervolgens kan ik iemand verwijzen naar een tekst, dan hoef ik dat niet mondeling uitgebreid toe te lichten.