De vrouwelijke kant van seks

Wilde Orchis op Terschelling

Verschenen in kd.nl april 2020

In de vele jaren dat ik bezig ben met begeleiding op dit gebied – vanaf 1991 – is het me duidelijk geworden dat vele problemen voortkomen uit een verkeerde veronderstelling die we hebben en die verkregen is door de invloeden van ouders, media en religie. Het romantische sprookje aan de ene kant en de verboden en het schuldgevoel van de religies en de ouders aan de andere.

Polarisatie

We hebben bij relaties, intimiteit en seksualiteit een beeld gekregen over wanneer en hoe een man mannelijk is en een vrouw vrouwelijk en iedereen probeert daar min of meer aan te voldoen. Dat is een polarisatie want mannen hebben vrouwelijke kanten en vrouwen mannelijke. Slechts weinigen zijn bezig die andere kant in zichzelf te ontdekken, te erkennen en te ontwikkelen. Ook het beeld van seks wordt nog steeds gedomineerd door mannelijke denkbeelden. Vele vrouwen vinden zich er niet in terug met als gevolg dat ze blokkeren of het alleen voor de man doen en zich daarbij naar voelen. In de tijd van verliefdheid gaat het vanzelf wel redelijk goed, maar die tijd gaat te snel over omdat men te veel in routinematige handelingen belandt. Verliefdheid kan jaren duren indien de relatie, intimiteit en seksualiteit goed zijn.

Hoe kan het anders?

In het normale leven hebben we zo goed als geen informatie, laat staan training, gehad wat betreft Relatie, Intimiteit, Seksualiteit. 

Die zijn er heden te dage bijvoorbeeld in de vorm van Tantra* begeleiding en trainingen.

In de eerste plaats ontdekken we daar dat onze beelden en verwachtingen rond relaties, intimiteit en seksualiteit niet reëel zijn. Die kunnen we dan loslaten, wat vaak gepaard gaat met verdriet en aan de andere kant opluchting. Hand in hand met het loslaten ontdekken we onze eigen gevoelens, impulsen, neigingen, reacties over hoe we het zouden willen en hoe het goed voelt. Daar gaan we dan stap voor stap voor. Uiteraard kan onze partner daar anders in staan. Dat vergt communiceren, open en eerlijk delen, de ander respecteren en weer samen op één spoor komen. Dat is een voortdurend proces omdat ieder van ons elke dag anders is en beïnvloed wordt door de dagelijkse omstandigheden. 

Intimiteit & seksualiteit 

Ik heb het over Intimiteit en Seksualiteit; daar is voor mij een enorm verschil in. Dat in tegenstelling tot wat in de volksmond ‘intiem’ wordt genoemd, vooral in de mond van de mannen. (‘Kunnen we ook intiem?’ wordt er dan gevraagd)

Met intimiteit bedoel ik nabijheid, omarming, tegen elkaar aan zitten/liggen, elkaars hand of voet vasthouden, aaien, strelen, kussen, elkaar in de ogen kijken. Intimiteit zie ik meer als de vrouwelijke kant in de vrouw-man ontmoeting. Deze gaat van nature door naar een seksuele ontmoeting hoewel men ervoor kan kiezen daar (intiem zijn) lang over te doen. Hoe langer de periode van intimiteit hoe meer het doorwerkt in de seksuele ontmoeting. De seks wordt dan intiem, met een sterke vrouwelijke factor. De seks is dan een ontmoeting, een dans, een verbondenheid, teder en knus, een samenzijn in het hier en nu, zonder doel. Deze toestand is enorm voedend en helend voor beide. De vrouw loopt niet achter in opwinding, de man hoeft niet bang te zijn te vroeg klaar te komen. Men werkt er ook niet naartoe. 

Hoogtepunt

Dit is geheel anders als wat we te horen krijgen bij de seksuele voorlichting in onze jeugd; daar horen we dat het hoogtepunt hét is bij seks, het woord zegt het al. Integendeel, als men langere tijd intiem is geweest en op een natuurlijke manier door is gegaan naar de verbonden seks die ook weer lang kan duren, kan het zijn dat men helemaal niet meer klaarkomt, wat niet vervelend is en geen stuwing geeft. Het lichaam of het organisme regelt dit op een andere manier; men gaat tintelen, trillen en of schokken, wat een heerlijk gevoel is en wat ik noem geestelijk of energetisch klaarkomen (bij de man zonder ejaculatie). Dit is een moment waarbij het spirituele (verbondenheid, liefde) doorgedrongen is in het seksuele (geslachtsgemeenschap). Ik noem dit een tantrisch moment.

N.B. Bovenstaande kan de indruk geven van een tijdslijn, van oorzaak en gevolg, van een doel, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Er zijn gevoelens, impulsen, acties en reacties in het moment; men kan ze niet sturen noch onder controle houden. Wel is de ontwikkeling van een persoon als een vruchtbaar gemaakte aarde waarin het zaad kan ontkiemen en groeien. 

*Tantra is een benaming van de duizenden jaren oude methoden die in India, Egypte en China beoefend werden waarbij seksualiteit geïntegreerd werd met spiritualiteit. De laatste 30 jaar wordt het ook op kleine schaal beoefend in Nederland.