Corona

Conclusie

In de Corona periode keek ik steeds vaker terug naar ziekten, leefstijl en de maatschappelijke houding bij de bevolking in de laatste 7 decennia. Ik zag dat de mensheid in het algemeen steeds meer middelen gebruikte van onnatuurlijke bronnen zoals farmaceutische medicijnen, antibiotica, schoonmaakmiddelen, middelen voor het menselijk lichaam, insecticiden, hoogfrequente straling en dergelijke en daarop volledig vertrouwde zonder vraagtekens te stellen over de bijwerkingen en de nadelen ervan. Een enkeling had het bewustzijn dat dingen weleens grondig mis konden gaan maar die werden beschouwd als pessimisten of doemdenkers. Een kleine groep verkoos kruiden en andere natuurlijke middelen boven chemische medicijnen of werkte met energieën maar die werden kwakzalvers genoemd. Zoals men vroeger voor een goede plaats in het hiernamaals volledig op de priester afging, geven velen heden ten dage hun gezondheid en leven over aan de artsen en de farmacie. De mens is niet meer (nooit geweest?) soeverein over eigen leven en lichaam.
Bacteriën en virussen die kwaad kunnen moeten volledig worden vernietigd in plaats van het immuunsysteem te verhogen en de leefstijl te verbeteren. In 70 jaar is er zoveel antibiotica gebruikt dat er steeds meer resistente bacteriën zijn ontstaan. Hetzelfde verhaal in de landbouw en de bioindustrie.

Wat er nu gebeurt met Covid-19 is het toppunt van deze ontwikkelingen. Disproportionele maatregelen, de hele samenleving in lock-down in plaats van de 1-2 % gevoeligen te beschermen; massale inenting programma’s met een in der haast ontwikkelde vaccin waarvan de werking en de bijwerkingen nog totaal onduidelijk blijken te zijn.

Dat de media vooral gericht is op sensationeel nieuws (rampen, beroving, moorden, oorlog) en daarmee (onbewust) het volk opzadelt met angst is mij al langer bekend.

Samenvatting van op deze paginas te vinden teksten en video’s

 • De kritische geluiden begrepen niet waarom de minister van volksgezondheid en de mainstream media bleven spreken van ‘besmetting’ als er sprake was van een positieve PCR test. Dat is niet waar en is misleidend, roept angst op bij het volk.
 • Begin oktober 2020 bleek ook dat de gevoeligheid van de PCR test is verhoogd waardoor er veel meer positieven werden gevonden. Op de vraag wanneer dit is gebeurd en waarom het RIVM dit heeft gedaan kwam geen antwoord. (Zie update 27 oktober 2020).
 • Heel begrijpelijk en logisch voor mij is de interview met arts epidemioloog Menno Bouma; zie update 3 november 2020. Het is precies hetzelfde als wat ik gehoord heb van diverse immunologen en epidemiologen.
 • De IFR (infection Fatality Rate) zou wereldwijd gemiddeld minder dan 0,20 % zijn en in Nederland 0,15 %. Zie update eind oktober 2020 over een WHO publicatie van 14 oktober. Goed om te weten is dat de IFR eerst werd geschat op 3,4 % waarmee Covid-19 in de klasse dodelijkheid belandde van Ebola, Mers en Sars (die echter een veel grotere IFR hadden). Met 0,15 is het niet veel dodelijker dan een sterke Influenza.
 • Het is verbazingwekkend waarom de medicijnen waar vele geluiden over te horen zijn niet gebruikt worden en zelfs verboden, en de berichten erover weg gecensureerd. Voor 257 studies over Hydroxychloroquine zie www.hcqmeta.com. Voor Ivermectine zie www.ivmmeta.com, voor vitamine D zie www.vdmeta.com
 • De in der haast ontwikkelde vaccin op totaal nieuwe leest (mRNA) wordt voor het eerst in de geschiedenis toegepast en is eigenlijk een gentherapie en geen vaccinatie. Er is te weinig onderzoek gepleegd naar de werking ervan, laat staan de bijwerkingen (op de lange termijn). Zie update 3 februari en 9 januari 2021.
 • Daar het onderzoek naar de werking en bijwerking ervan nog niet is afgerond (de eerste in december 2022) doet iedereen die ingespoten wordt dus mee aan het medisch onderzoek zonder dat men daar voor ingelicht is. Bijwerkingen zie update 2 en 3 juli 2021.
 • 11 maanden na het begin van de vaccinaties, zie update 11 december 2021.
 • Bijwerkingen (?) 20 maanden na het begin van de prikken, zie update 29 september en 8 december 2022.
 • Bijwerkingen van de ‘vaccinaties’ (wat ik zelf gehoord en gezien heb), zie update 17 februari 2023

Bronnen
Ad.nl, Black box tv, cafe weltschmerz, BPOC2020 (Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie), Capels Column, CBS (Centraal bureau voor Statistiek), De nieuwe wereld, Blue Tiger Studio, Maurice de Hond, NOS nieuws, OPN Journaal, Persconferenties Rutte, RIVM, Sven Ake Hulleman, Viruswaarheid, Volkskrant.nl, De Telegraaf, WHO. Xandernieuws.net

Hieronder de meest belangrijke bevindingen en informatie van deskundigen in de vorm van Updates. Eerdere informatie uit 2020 vind je helemaal onderaan.

Update 24 April 2024

Update 15 december 2023

Op 11 december j.l. kwamen De Volkskrant en de NRC met de mededeling dat de oversterfte -dat volgens mij sinds augustus 2021 elke maand gaande is- niet toegeschreven kan worden aan de vaccinatie. NRC: “Nog geen twintig mensen stierven mogelijk door complicaties na de corona vaccinatie.” Ze baseerden zich op een rapport van het CBS. Echter, het bijwerkingencentrum Lareb meldde in april 2021 -na 3 maanden vaccineren- al een sterfgetal van 257, waarbij vermeld moet worden -van wat ik links en rechts gehoord heb- dat mensen zich vaak niet bij Lareb melden. Verder vermeldde Lareb over deze 257 gevallen dat 60% overleed binnen 1 week na een prik en 74 % binnen 2 weken. Hoe komt het CBS dan aan ‘nog geen 20’ ?

 1. Overlijdens na de eerste prik golden niet als van de vaccinatie.
 2. Overlijdens na de tweede prik evenmin als het binnen 2 weken was want dan was men nog steeds niet ‘gevaccineerd’.
 3. Dus overlijdens na de eerste prik tot 49 dagen later telde het CBS niet mee als overlijden na (door) de vaccinatie.

Update 17 februari 2023

In NL zijn de ‘vaccinaties’ in januari 2021 begonnen. Na enkele maanden kwamen de kritische media met ‘bijwerkingen’. Zelf kwam ik zomer dat jaar voor het eerst iemand tegen die voor mij aannemelijk maakte dat ze blind aan een oog was geworden kort na de tweede prik. Daarna kwam ik langzaam aan meer gevallen tegen van Peri- of myocarditis (ontsteking aan de hartspier of hartzakje), miskraam, heftige menstruatie of menstruatie na de menopauze, flauwvallen, trombose, pijnen zonder vindbare oorzaak, hersenbloeding. Ook kennissen die na iedere prik (zelfs tot de vierde) heftig ziek werden tot aan koorts van 40 graden.

Het CBS vermeldt oversterfte vanaf augustus 2021.
De Farmaceutische branche heeft met de overheden een contract getekend dat ze niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van de ‘vaccinaties’. Logisch omdat ze daar niet of veel te kort naar hebben kunnen onderzoeken.
De overheden zwegen in alle talen of vermelden dat de oversterfte in elk geval niet het gevolg kan zijn van de vaccinaties. Ook logisch omdat ze nogal voortvarend waren in de vaccinatie campagnes. Langzaam komt hier verandering in: enkele overheden stoppen met de vaccinaties, bedrijven nemen het ongevaccineerde personeel weer terug, regionale overheden die bekennen dat hun Covid beleid nadelige gevolgen heeft gehad.
Op 3 mei 2023 was er het International Covid Summit 3 in het gebouw van de Europese Unie waarbij meer dan 30 onderzoekers/deskundigen/wetenschappers 8 uren lang kritisch spraken over de Covid maatregelen en de vaccinaties. Daarvan heb ik 4 uren gehoord. O.a. een Spaanse gynaecologe die heeft geconstateerd dat wereldwijd 9 maanden na een vaccinatie campagne een geboorte dal waar te nemen is. Onderzoeken hebben reeds aangetoond dat miskraam een bijwerking kan zijn van een vaccinatie.

Verder is het algemeen bekend dat mensen met een vaccinatie en booster toch Covid krijgen, en soms heftig.
Dus, waar doe je het nog voor? Momenteel hoor ik bij velen dat de neiging om een booster te nemen behoorlijk is gedaald. Misschien wel zo verstandig want critische onderzoekers menen waar te nemen dat hoe meer prikken men heeft gehad hoe groter het risico is een bijwerking te krijgen.

Update 8 December 2022

Update 29 September 2022 : Bijwerkingen ???

Bijwerkingen van alle vaccinaties (dus ook van griepinjecties, mazelen, bof etc.) bij een grote Duitse ziektekostenverzekering.

Myo/Pericarditis in de VS

In Nederland……??????

De blauwe lijn: het aantal vaccinaties per week. De rode lijn: sterfgevallen per week. Een duidelijke correlatie. Bron: Prof. Dr. Theo Stetters, immunoloog.

Update 11 December 2021

Persconferentie van 6 december 2021 van Geert Vandenbossche viroloog, vaccinoloog over de massale vaccinaties en de gevolgen daarvan.

Update 16 november 2021

Zijn de maatregelen die de overheid nam medio november wel gegrond op feiten en cijfers?

Update 27 september 2021

Vaccinoloog Theo Schetters, duidelijk en logisch:

https://www.blckbx.tv/videos/tegenwind-theo?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=6152d7e7c235e560d4bc5f09&ss_email_id=6152dae733070d0a81906a7a&ss_campaign_name=Kort+geding+Maes%2FLenting+vs.+de+Staat+de+Nederlanden+inzake+de+coronapas…&ss_campaign_sent_date=2021-09-28T09%3A06%3A14Z

Update 20 september 2021

Hier iemand die bekend is met virus transmissies en zijn meningen met onderbouwing (wetenschappelijke bevindingen) over het nut van de vaccinaties.

https://www.youtube.com/watch?v=HNvpMS6GSkM

Update 17 juli 2021

Corona is nu officieel -met goedkeuring van het parlement- een ziekte behorend bij de lijst A, samen met Ebola, Sars, Mers, Cholera en de pest . Deze ziekten hebben een IFR (infection fatality rate oftewel dodelijkheid) van 11 tot 50 % (bijvoorbeeld bij Ebola sterft 1 op de 2 personen die besmet zijn).
Let op: bij Corona is in Nederland de IFR 0,15 % !
Waar hebben we het over?

Update 3 juli 2021

Het European Medicins Agency (EMA) meldde 16.535 door de injecties veroorzaakte sterfgevallen in 27 Europese landen (tot 1 juli) en meer dan 1,7 miljoen bijwerkingen, waarvan ongeveer de helft wordt beschouwd als levensbedreigend of als bron van blijvende ernstige invaliditeit. De specialisten die deze cijfers analyseerden constateren unaniem dat deze getallen het topje van de ijsberg vertegenwoordigen omdat de meeste gevallen niet als bijwerkingen van de inspuiting worden herkend en erkend.

Update 2 juli 2021: Het vaccin

Er is door de overheid en in de media een enorme campagne gestart om maar zoveel mogelijk mensen te vaccineren, ook gezonde, jonge, kinderen en zwangere vrouwen. Het doel/idee is: hoe meer mensen er gevaccineerd zijn, hoe meer kans we hebben om Covid-19 de wereld uit te krijgen. Let op: virussen gaan nooit de wereld uit maar muteren!
‘Het vaccin’ is eigenlijk geen vaccin (een verzwakt virusdeeltje) maar een m-RNA toediening, dwz. een gen-therapie.

De fabrikanten zelf zeggen dat het klinisch onderzoek nog niet is afgerond. Deze foto somt op wanneer de diverse fabrikanten hun onderzoek hopen afgerond te hebben.

Toch vinden de Jonge, het RIVM en de EMA dat het vaccin veilig is (terwijl er al berichten zijn van andere landen die een vaccin stoppen).

In Nederland is er een handjevol artsen die niet willen vaccineren:

Na enige tijd -en niet weg te wuiven bijwerkingen, sommige ernstig- stopt minister de Jonge het toedienen van Astra Zeneca en Janssen. En toch gaat het vaccineren door; op 1 juli besluit De Gezondheidsraad ook kinderen te vaccineren:

In het volgende interview met een huisarts, een oud directeur van een GGD en 2 juristen kun je zien hoe een klein deel van de Nederlandse bevolking denkt over ‘de vaccinatie campagne’ en de gevolgen daarvan, terwijl het gros van de nederlanders gewoon doorgaat met hun vertrouwen in de overheid:


https://www/blckbx.tv/videos/artsen-moeten-rekenen-op-vervolging

(of ga naar Black Box TV want ik krijg de link niet actief)


Update 31 maart

Xandernieuws.net:

“Bijna een jaar lang wordt er bij ons ingeramd dat zoveel mogelijk thuisblijven, gesloten bedrijven en scholen, het dragen van mondkapjes, de avondklok, testen en vaccinaties noodzakelijk zijn om het ‘virus onder controle te krijgen’. Mensen die weigeren mee te doen zijn ‘egoïstisch’ en eraan schuldig dat anderen ‘besmet’ raken en sterven. Dat uit alle statistieken blijkt dat de strenge maatregelen van nul komma nul invloed zijn op de cijfers, mag niet worden genoemd. In dit verband is het interessant wat Nepal heeft gedaan. Na het einde van de eerste lockdown in juli besloot men Covid-19 gewoon te vergeten, en terug te keren naar normaal. En wat blijkt? Het gaat er weer prima, en er is NIETS gebeurd. Geen oplopende zogenaamde ‘besmettingen’, geen extra zieken en doden. Nepal heeft daarom DE oplossing voor het coronavirus, namelijk door te accepteren dat dit gewoon een van de vele tientallen luchtwegvirussen is die iedere winter rondwaren, waartegen ieder zich prima op eigen initiatief kan wapenen.

Witte Huis heeft geen verklaring waarom ‘open’ Florida het veel beter doet dan ‘gesloten’ Californië

Andy Slavitt, Covid adviseur van het Witte Huis, werd gisteren geconfronteerd met het verschil tussen Californië, dat met zijn jonge bevolking in een zeer strenge lockdown zit, en Florida, dat een veel oudere, kwetsbaardere bevolking heeft. Pijnlijk voor de paniekzaaiers in Washington is dat Florida het op alle vlakken veel beter doet. Slavitt: ‘Er is zoveel van dit virus dat we denken te begrijpen, dat we denken te kunnen voorspellen, dat dit iets is wat wij niet echt kunnen verklaren.’

Oftewel: het Witte Huis heeft geen idee hoe het komt dat er een omgekeerd verband lijkt te zijn van wat wordt beweerd: hoe strenger en harder de maatregelen, hoe erger en dieper de crisis, en hoe opener en vrijer men een staat of land laat, des te minder impact blijkt dit veronderstelde virus te hebben.”

Update 18 maart

Nog eens de getallen op een rij volgens het RIVM: van de positief PCR getesten zijn plm. 98 % weinig ziek tot vrijwel zonder klachten. En de overige 2 % vormt een te grote groep voor de ziekenhuizen en de IC’s

Update 12 maart 2021

Vitamine K en het coronavirus

Patiënten die op de intensive care belanden of overlijden door het coronavirus hebben een laag vitamine K-gehalte. Dat hebben artsen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen ontdekt. Als iemand besmet raakt met het coronavirus, dan kunnen er bloedpropjes ontstaan in de longen. Vitamine K speelt een belangrijke rol bij een goed verloop van de bloedstolling. Een hoog vitamine K-gehalte zou dus kunnen voorkomen dat iemand ernstig ziek wordt door het coronavirus, stellen de artsen. 

Nu wordt onderzocht of vitamine K veilig kan worden toegediend aan patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Extra vitamine K is namelijk niet voor iedereen veilig. Patiënten die bloedverdunners gebruiken, omdat ze trombose hebben, mogen bijvoorbeeld absoluut geen extra vitamine K toegediend krijgen. 

Update 8 maart 2021: vergelijkingen met Influenza of Griep uit andere jaren

 • In de winter van 2014 naar 2015 waren er 2 miljoen huisarts bezoeken vanwege de toen woedende griep.
 • Ook in 2016 en 2018 waren IC’s en ziekenhuizen overvol en waren er 8000 griepdoden.

Update 5 maart

Op 20 oktober al stond onderstaand artikel over ‘bijwerkingen’ in AD.

Les van Mexicaanse griep: Nederland zal straks massaal bijwerkingen melden

Bij Lareb, het landelijke bijwerkingencentrum, zetten ze zich nu al schrap om straks alle meldingen te kunnen verwerken als er nieuwe coronavaccins op de markt komen. Het centrum wil voorkomen dat er in de beginfase bijwerkingen over het hoofd worden gezien.

Toen Nederland in 2009 massaal werd ingeënt tegen de Mexicaanse griep, waren medewerkers van Lareb ‘dag en nacht in touw’ om alle meldingen van burgers en zorgverleners te verwerken, zegt directeur Agnes Kant. ,,Daarom zijn we nu al bezig om ons voor te bereiden op alle meldingen die ons te wachten staan bij een vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. We weten nu beter hoe we die piekmomenten straks aankunnen. Je wil niet dat je straks in al die drukte bepaalde bijwerkingen van een coronavaccin over het hoofd ziet.”

In totaal ontving Lareb in de ruim tien jaar na de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep op een totaal van tien miljoen prikken meer dan tienduizend meldingen, waarvan meer dan 542 over ernstige bijwerkingen. Welke risico’s acceptabel zijn, is niet aan Lareb, zegt Kant. ,,Die afweging maken het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, red.) en het RIVM.”

Bij Mexicaanse griep werd gebruikgemaakt van een bestaand vaccin. Bij corona wordt een compleet nieuw middel ontwikkeld. ,,Bij het Mexicaanse griepvaccin was er dus minder onzekerheid over de veiligheid en eventuele bijwerkingen. Nu wordt er veel met nieuwe technieken gewerkt en wordt er tegen een relatief onbekend virus gevaccineerd. We leren elke dag bij over dit virus. Dat nemen we mee in de evaluatie van vaccins en in het bepalen op welke aandoeningen specifiek gelet moet worden.” Maar, benadrukt het CBG: ,,We zijn net zo streng als destijds bij de Mexicaanse griep.”

ENZ. ENZ.

Update 27 februari

NOS nieuws 27 februari 07.24

Rinke van den Brink
Redacteur gezondheidszorg·

Het is vandaag precies een jaar geleden dat voor het eerst bij een Nederlandse patiënt covid-19 werd vastgesteld, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2.

Betrokken wetenschappers zeggen allemaal dat die ziekte niet meer weggaat, ofwel: dat de ziekte endemisch wordt. We moeten ermee leren leven, stellen zij, zoals met andere virussen.

De NOS ondervroeg een grote groep wetenschappers over de toekomst met SARS-CoV-2 en covid-19.

‘Corona moet het land uit’, zei staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid laatst. Is dat realistisch?

Nee, zeggen alle ondervraagde wetenschappers. “Dat is niet reëel gezien het aantal niet te detecteren infecties en omdat nieuwe introducties uit omringende landen blijven voorkomen”, meent epidemioloog Quirine ten Bosch. “Het virus zal wereldwijd blijven circuleren en dus terugkomen”, zegt ook microbioloog Marc Bonten.

Viroloog Ann Vossen stelt dat er zeer waarschijnlijk geen “steriele immuniteit” wordt gevormd: een zodanige afweerreactie dat een ziekteverwekker het lichaam niet binnenkomt. “Zowel niet na doorgemaakte infectie als na vaccinatie, dus het virus zal blijven circuleren van mens op mens.”

“Volgens epidemioloog Christian Hoebe staan er elk jaar weer “nieuwe vatbaren” klaar: de 180.000 kinderen die jaarlijks in Nederland worden geboren.

Als dit virus endemisch wordt, hoe gaat dat er dan uitzien?

Dit is volgens alle ondervraagde wetenschappers een zeer waarschijnlijk scenario. “Dat het virus endemisch wordt, betekent ook dat iedereen ermee in aanraking komt en gedeeltelijke afweer zal kunnen opbouwen. Daardoor nemen de effecten mogelijk af in ernst en zal het richting een normaal luchtwegvirus gaan”, zegt microbioloog Paul Savelkoul.

“De mate waarin we er last van hebben, zal anders zijn als een groot deel van de bevolking immuun is”, zegt ook epidemioloog Alma Tostmann. “Afhankelijk van hoelang de immuniteit aanhoudt, zullen we elk jaar of om de paar jaar mogelijk een opvlamming krijgen.”

Er zullen altijd mensen covid-19 krijgen, denkt microbioloog Alex Friedrich. “Vooral mensen met een verlaagde weerstand, als secundaire ziekte. Een kankerpatiënt die ook covid-19 krijgt of een hartinfarct door Sars-CoV-2. En soms een uitbraak, vooral in instellingen met groepen heel vatbare mensen.”

Krijgen we heftige en milde ‘coronajaren’, net als bij de griep?

Volgens de experts gaat SARS-CoV-2 in gedrag lijken op het griepvirus. Maar er zijn kanttekeningen. “Zo’n vergelijking is niet verkeerd, maar nog voorbarig. Wat het gaat betekenen voor bijvoorbeeld de ziektelast of de IC kan nog best fors zijn. En daarop moet je dan wel de zorg inrichten”, zegt microbioloog Heiman Wertheim.

“Aannemende dat het virus zoals andere coronavirussen seizoensgebonden is, krijgen we elk jaar een golfje, zoals bij influenza. Eigenlijk heet dat dan epidemisch, niet endemisch”, aldus epidemioloog Frits Rosendaal. Blijkt SARS-CoV-2 niet seizoensgebonden te zijn, dan blijft het wel de hele tijd rondgaan: endemisch dus.

“Het zou zich inderdaad vergelijkbaar met influenza kunnen ontwikkelen, maar de vraag is of dit ieder jaar met infecties gaat gebeuren. Misschien eerst wel, maar we zien de andere coronavirussen ook niet elk jaar terug”, zegt viroloog Bert Niesters. “Vanwege de toenemende immuniteit zullen we er ieder seizoen minder last van hebben. In slechte jaren zal het virus, net als bij griep, tot pieken leiden”, stelt microbioloog Andreas Voss.

Ook veldepidemioloog Amrish Baidjoe acht dat mogelijk. “Maar het hangt sterk af van het niveau van circulatie van het virus en het aantal dierlijke reservoirs.” Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning waarschuwt voor een grote genetische verandering. “Die zou gepaard kunnen gaan met relatief meer (ernstige) infecties. Het blijft dus zaak om vaccins door te ontwikkelen om steeds een antwoord te hebben.”

Moeten we ieder jaar worden ingeënt en moeten de vaccins worden aangepast aan nieuwe virusvarianten?

Viroloog Menno de Jong denkt dat het het beste is om ieder jaar voorafgaand aan het ‘seizoen’ de risicogroepen te vaccineren, net als bij de griep. “Tenzij blijkt dat de impact van endemische circulatie niet wezenlijk verschilt van de andere seizoensgebonden coronavirussen en vaccinatie misschien niet meer kosteneffectief is”, voegt hij toe.

Er is veel onduidelijk. De vaccins zijn zo nieuw dat niemand weet hoe lang ze beschermen tegen covid-19. “We weten evenmin hoeveel neutraliserende antilichamen nodig zijn voor bescherming en welke rol andere immuunmechanismen – niet-neutraliserende antilichamen en T-cellen – spelen”, zegt vaccinoloog Anke Huckriede.

Volgens immunoloog Dimitri Diavatopoulos kan het zijn dat er te zijner tijd ‘boostervaccinaties’ nodig zijn, een soort herhalingsprikken, net zoals met andere vaccins. “Maar dat dit jaarlijks nodig is, lijkt mij eerlijk gezegd onwaarschijnlijk.”

Viroloog Mariet Feltkamp acht jaarlijkse aanpassing van de vaccins onnodig. Daarvoor zijn er te veel verschillen met de griep. “Er circuleren meerdere influenzavirusstammen die van nature sterk geneigd zijn te muteren. Daarop worden de vaccins jaarlijks aangepast. Bij corona gaat het nu om één stam met de nodige varianten. Met de huidige coronavaccins en wat ad-hoc-aanpassingen heb je een sterke troef in handen tegen alle circulerende SARS-CoV-2-varianten.”

Vaccinoloog Cecile van Els denkt er anders over: “Het is nu al duidelijk dat aanpassing van vaccins aan nieuwe dominante virusvarianten nodig zal zijn, daar wordt ook al aan gewerkt.”

Als het coronavirus blijft, moet vaccinatie dan worden opgenomen Rijksvaccinatieprogramma?

Ja, zeggen de wetenschappers. Tenminste: voor bepaalde groepen.

Epidemioloog Frits Rosendaal denkt voor de toekomst aan een vaccinatieprogramma zoals bij influenza, vanwege de combinatie van groepsimmuniteit, vaccinaties en het milder worden van de ziekte. “Dus: nu iedereen vaccineren boven de 18 of zelfs jonger, want de epidemie moet weg. Straks alleen vaccineren ter bescherming, dus alleen ouderen en kwetsbaren.”

De vaccinatie tegen covid-19 moet voor ouderen in het Rijksvaccinatieprogramma, zegt microbioloog Marc Bonten. Vaccinoloog Cecile van Els sluit zich daarbij aan: “In Nederland worden de griepprik en de pneumokokkenprik al aan kwetsbare groepen aangeboden. Het is wel duidelijk dat een coronaprik daarbij komt.”

Heeft het endemisch worden van SARS-CoV-2 ook gevolgen voor de gezondheidszorg?

Hierover lopen de meningen uiteen. “Er zijn absoluut meer IC- en infectieziektebedden nodig, zeker in alle grote Nederlandse ziekenhuizen”, zegt microbioloog Alex Friedrich. “In UMC’s zijn infectieziektenafdelingen nodig met rond de dertig (isolatie)bedden, voor bestaande infectieziekten en covid-19. Deze ziekenhuizen gaan covid-19 (verdachte) patiënten uit de hele regio opvangen. Voor grotere pieken zijn structurele afspraken met buurlanden belangrijk, om patiënten daar te kunnen behandelen.”

“De IC-capaciteit zal uitgebreid blijven, maar ook de capaciteit op de gewone verpleegafdelingen”, zegt microbioloog Paul Savelkoul. “Tenzij varianten opduiken waar vaccins geen bescherming tegen bieden, verwacht ik dat we tegen een endemische SARS-CoV-2 in de toekomst adequaat en tijdig kunnen reageren en de IC-capaciteit niet op hoeven te rekken”, meent epidemioloog Quirine ten Bosch.

Maar niet alle wetenschappers zijn het daarmee eens. “Als de ziektelast van SARS-CoV-2 afneemt, dan zal het endemisch worden van het virus geen directe consequenties hebben voor de IC-capaciteit”, zegt Ann Vossen. “Wel zou het wenselijk zijn om voorbereidingen te treffen om in geval van nood IC-capaciteit sneller dan nu uit te kunnen bouwen”, zegt vaccinoloog Anke Huckriede.

“Investeren in een nationaal kenniscentrum vaccinatie en in eigen productiecapaciteit is volgens mij een beter alternatief. Een soort Delta-werken voor vaccinatie dus”, zegt immunoloog Dimitri Diavatopoulos.

Microbioloog Andreas Voss wil het aantal patiëntcontacten beperken door meer e-zorg. Ook pleit hij voor het flexibel opleiden van medewerkers, zodat ze op verschillende afdelingen inzetbaar zijn. “Om een volgende pandemie beter te tackelen, moeten we de IC-capaciteit vergroten, maar ook de infectiepreventie binnen de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen verbeteren”, zegt viroloog Bert Niesters ten slotte.

Verantwoording

De NOS heeft 24 virologen, immunologen, epidemiologen, vaccinologen en infectiologen een aantal vragen gestuurd. Van hen hebben 18 de vragen beantwoord. In dit artikel is een selectie van hun antwoorden gepubliceerd. Samen geven die een beeld van hoe in wetenschappelijk Nederland wordt aangekeken tegen de toekomstige ontwikkelingen rond SARS-CoV-2 en covid-19.

De volgende 18 wetenschappers beantwoordden de vragen van de NOS:

 • Amrish Baidjoe, assistent professor bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine (Afdeling infectie epidemiologie)
 • Marc Bonten, hoogleraar medische microbiologie UMC Utrecht
 • Quirine ten Bosch epidemioloog/modelleur infectieziekten Wageningen University
 • Patricia Bruijning, kinderarts en epidemioloog UMC Utrecht
 • Dimitri Diavatopoulos, immunoloog Radboudumc Nijmegen
 • Cecile van Els, hoogleraar vaccinologie Universiteit Utrecht/RIVM
 • Mariet Feltkamp, viroloog LUMC Leiden
 • Alex Friedrich, hoogleraar medische microbiologie UMCG Groningen
 • Christian Hoebe, epidemioloog en hoogleraar sociale geneeskunde Maastricht University
 • Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie UMCG Groningen
 • Menno de Jong, hoogleraar virologie Amsterdam UMC
 • Bert Niesters, hoogleraar virologie UMCG Groningen
 • Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie LUMC Leiden
 • Paul Savelkoul, hoogleraar medische microbiologie Maastricht UMC+
 • Alma Tostmann, epidemioloog Radboudumc Nijmegen
 • Andreas Voss, hoogleraar medische microbiologie Radboudumc Nijmegen
 • Ann Vossen, viroloog LUMC Leiden
 • Heiman Wertheim, hoogleraar medische microbiologie Radboudumc Nijmegen

Update 18 februari

Luister 13 minuten naar Pierre Capel, emeritus hoogleraar epidemiologie, over de Britse variant, het vaccin en behandelmethoden.

https://www.youtube.com/watch?v=yTELWskRiT0&fbclid=IwAR3b1iEnzkOtRH6wasA1fxaaIP42Pf8Izyi2Y-vox1WGeFJVHy1tFcuHtY8&utm_source=sendinblue&utm_campaign=22_02__2021_NIEUWSBRIEF_VIRUSWAARHEID&utm_medium=email

Update 3 februari

Een deskundige op het gebied van wetenschappelijke artikelen over ziekten, medicijnen en vaccinaties deelt zijn ervaring en mening.

Update 30 januari

De griepdoden zouden in 2019 en 2020 drastisch verminderd zijn; ze staan geregistreerd onder de Corona sterfgevallen.

Update 23 januari

Bloedbank Sanquin heeft onder duizenden bloeddonoren bij één op de acht mensen antistoffen na een corona-infectie aangetroffen. Dat betekent dat bijna 2,3 miljoen Nederlanders corona hebben gehad en dus een natuurlijke immuniteit tegen het virus hebben ontwikkeld.

Update 15 januari

De media vermelden dat er in 2020 10.000 meer sterfgevallen waren geweest, maar vergeet het in verhouding te plaatsen met het aantal in NL wonende nederlanders in dat jaar. Hier de cijfers van CBS:

Update 9 januari 2021

Prof. Dr. Theo Schetters over de vaccinatie: het is roekeloos en onnodig.

https://youtube/aWrZxCx6L6g

Update 17 november

Als er iemand wat kan en mag zeggen over het lichaam, de kracht van de geest daarop en immuniteit is het wel Wim Hof. Hij is het levende bewijs van wat hij daarover beweert. In deze film van 20 minuten houdt hij geen blad voor de mond; tegelijk is de film luchtig en inspirerend.

Update 3 november

https://corona.wordpressloket.nl/2020/10/10/interview-met-arts-epidemioloog-menno-bouma/

Update eind oktober
Hier een Ierse immunologe. Wat ze zegt heb ik vaker gehoord van deskundigen en lijkt mij het meest logische en natuurlijke:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219735143302856&id=1046441174&sfnsn=wa

Update 27 oktober
De laatste 10 dagen dacht ik: waarom stijgen nu de opnames in de ziekenhuizen? Dat ‘De besmettingen’ stegen was duidelijk omdat men veel meer test en positieve pcr test (wat niet wil zeggen dat iemand besmet, ziek of besmettelijk is) als ‘een besmetting’ beschouwde.
Enkele dagen geleden kwamen deze onderzoekers met het antwoord.

Update eind oktober
Op 14 oktober publiceerde de WHO de uitgebreide studie van Prof. Dr. John Ioannidis (epidemioloog – Stanford University). Hij wordt gezien als een van de grootste en mees toonaangevende wetenschappers in zijn vakgebied. De conclusie van zijn onderzoek die hij samen met een team wetenschappers uitvoerde, is helder: de impact van dit virus is veel minder ernstig dan werd voorgespiegeld en wijkt in fataliteit niet significant af van andere virusvarianten die we al sinds mensenheugenis als normaal beschouwen.

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf?fbclid=IwAR3RymzsowRr6BrLtUrCfvzcQUYFRxtPH6nouSzefdCB93dAor69GNGrdbU

Update 7 oktober
Prof. Dr. Pierre Capel, emeritus hoogleraar Immunologie zet de feiten op een rij aan de hand van de cijfers van het RIVM. Dit duurt maar 1 minuut !

https://www.youtube.com/watch?v=8Won6OAme8o

.Ik vind/zie nu
– dat de pcr test niets zegt over besmetting, of iemand ziekte verschijnselen gaat krijgen of gehad heeft; alleen dat er een (deel van een) corona virus is gevonden. (zie document 1 hieronder)
– dat er buiten zo goed als geen besmettingsgevaar is en dat de 1,5 meter dus onnodig is.
– dat de overdracht via aërosolen (hele kleine luchtdeeltjes) gaat die (langere tijd binnenshuis) ingeademd worden en niet via aanraking. Beide nichten kregen het in de wekelijkse kerkbezoeken waar 50% van de bezoekers besmet is geraakt.
– dat dus ventilatie de belangrijkste preventie is.
– dat besmetting via contactoppervlakten niet mogelijk is. (zie document 7 van De Volkskrant hieronder)
– dat meerdere artsen wereldwijd hebben gevonden dat Hydrochloroquine + zink (eventueel + Zitromax) in een vroeg stadium gegeven genezend werkt. (zie document 3 en 4 hieronder)
– dat er veel angst is ontstaan en dat dat slecht is voor ons immuunsysteem.
– dat er berichten komen over eenzaamheid, verhoogde suïcide, faillissement, achteruitgang bij dementie en andere groepen die van zorg en aandacht afhankelijk zijn. [ één van de nichten is alleen gestorven en begrafen]
– dat een tweede golf niet zo sterk zal zijn als in het voorjaar gezien grafieken 1, 2 en 3 (zie onder)
– dat de overheid en de main stream media een propaganda kunnen inzetten voor verhoging van de immuniteit en weerbaarheid zoals genoeg beweging in de buitenlucht, gezonde voeding, vit. C, vit. D (zon), Zink, maar dat niet doen zoals altijd.
[ Zie ook mijn artikel ‘Natuurlijke gezondheid’].
– Dat we kunnen leren van de corona crisis om een evenwichtiger samenleving te creëren, zoals het Break Out team voor ogen ziet, breakoutteam.nl
– Dat er veel vragen, mededelingen en protesten zijn geweest; en enkele stappen naar de rechter:
+. Van Ab Gietelink tegen de mondkapjesplicht in bepaalde gebieden van Amsterdam. De rechter heeft hem ongelijk gegeven, hij heeft hoger beroep aangetekend maar inmiddels heeft Amsterdam en Rotterdam de mondkapjesplicht afgeschaft vanaf 1 september.
+ Van Viruswaanzin tegen de staat,
+. Van Viruswaarheid tegen RIVM, uitslag 9 september,
+. Van Ab Gietelink tegen YouTube, uitslag 9 september,
+. Van verzekeringarts bij de UWV Koert van Rijn, een tuchtklacht tegen van Dissel, wordt in oktober behandeld. Hij vindt dat met de lockdown er veel meer levensjaren verloren gaan dan er gewonnen worden (250-600 x zoveel!), zie https://www.cafeweltschmerz.nl/nieuwe-versiede-getallen-liegen-niet-tuchtklacht-tegen-van-dissel-koert-van-rijn-en-ramon-bril/

Uiteraard is iedereen vrij zijn/haar mening te hebben en zich ernaar te gedragen.
Overigens, is het je weleens opgevallen dat minderheidsgroeperingen de mens met een ander mening of leefstijl meer vrij laten dan andersom?
Hier ook weer, momenteel is er veel censuur, films die van you-tube en face-book worden weggehaald, websites die gesloten worden, accounts geroyeerd.

Hieronder voor belangstellenden meer informatie en links.

1. Korte versie: volgens Diederik Gommers zegt de PCR test niets!

14 augustus 2020

Bekijk hier de integrale versie https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw&t=66s

Prof. dr. Diederik Gommers stuurde een bericht aan biochemicus drs. Mario Ortiz Buijsse via LinkedIn. In dat bericht gaf hij aan, het eens te zijn met hem, dat de PCR test waarmee we Covid-19 testen bij mensen, niets zegt over de klinische implicaties en het eventuele ziekteverloop. Sterker nog, volgens biochemicus Ortiz, is het veelal een klein stukje schroot en een – niet actief en in minuscuul kleine getallen aanwezig – dood virusdeeltje. Programmamaker, Flavio Pasquino interviewde deskundige Ortiz, over de waarde en betekenis van de PRC test methode en de rampzalige gevolgen ervan. Ze spraken over het bericht van prof. dr. Diederik Gommers en de ontwijkende antwoorden van prof. dr. Jaap van Dissel tijdens de technische briefing. Tevens analyseerden ze de technische briefing van de NOS op 11 aug jl. waar kamerleden vragen konden stellen aan het RIVM en de GGD. In de video refereert Flavio Pasquino naar een brief die Ortiz heeft verzonden aan alle kamerleden. De brief wordt in de uitzending slechts ten deel behandeld maar de integrale versie staat onder deze tekst.

De brief van Drs. Mario Ortiz Martinez:

*Foute interpretatie van positieve PCR uitslagen – Onterechte & foutieve “besmettingen” zorgt voor grove beleidsfouten*

Geachte Kamerleden,

U heeft het giga druk, dus ik val maar met de deur in huis met zeer belangrijke informatie, welke ik in het landsbelang acht, en waar u direct wat aan heeft:

Relevante introductie kort:
Ik ben moleculair geneticus, en ben dat vanuit de biochemie geworden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tevens inmiddels ook meer dan 20 jaar werkzaam in de farmaceutische & medische industrie.

Foute interpretatie van positieve PCR uitslagen – Onterechte & foutieve klinische extrapolatie zorgt voor grove beleidsfout.
Ik heb zelf ruime ervaring met PCR, omdat dit in mijn universitaire vorming zat als biochemicus/moleculaire genetica hoofdvak. Dus ik weet goed hoe de vork in de steel zit.

Even los van de vraag, of de aan u gerapporteerde positieve PCR test aantallen nou procentueel erg weinig voorstellen, en er in relatieve zin eigenlijk weinig aan de hand is, is er iets veel wezenlijkers, wat u echt moet weten:
De GGD’s presenteren u een ‘toename’ in absolute cijfers van positieve PCR test uitslagen. (helaas niet procentueel…).
Een positieve PCR uitslag toont louter en alleen aan, of er bij iemand (een stukje) viraal RNA in neus slijmvlies zat….

Cruciaal:
Iemand bij wie de test positief is, BETEKENT NIET, dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is, of ziek gaat worden. Dat kan een PCR uitslag helemaal niet aantonen. Daar is deze moleculair biologische assay niet voor. Daar heb je namelijk extra klinische parameters voor nodig, want de PCR detecteert niet eens, of er intact virus RNA aanwezig was in de persoon, noch kun je iets zeggen of het virus infectieus is, of is geweest.

Ik maak mij ernstig zorgen, omdat u momenteel mogelijk (door toedoen van de media) onterecht de indruk heeft, dat het aantal potentieel zieke mensen met corona zal gaan toenemen, maar dat is dus niet correct!
U, of een van uw medewerkers, kan mij contacten voor verdere toelichting hierover. Maar u kunt dit eigenlijk aan elke klinisch biochemicus vragen.

Zelf de Proef op de som nemen:
U kunt dit ook heel makkelijk zelf verifiëren. De GGD verzamelt al weken/maanden, al data van wie positief getest is (+ BCO). En aangezien de incubatie tijd van het virus zo ongeveer 1 week is (max 12 dagen), kunt u zowel retrospectief, alsook prospectief zo zien, of er allemaal extra zieken bij zijn gekomen, resp. bij zullen komen binnen ca. 1 week. Dat is niet het geval. En ik voorspel u, dat dit ook niet zal gebeuren. Een klein deel van echte corona zieken komt soms ook in ziekenhuis terecht, maar zoals u gezien heeft zitten ook de ziekenhuis opnames de afgelopen maanden op een nullijn. Dus u kunt eigenlijk al zien dat daar niets additiefs gebeurd is, of gebeurt. Dus hier aan kunt u al zien, dat die positieve PCR uitslagen nergens toe leiden.

U stuurt nu uw beleid en maatregelen op basis van angst voor extra “besmettingen”, maar voornoemde term is dus een zeer misleidende term voor de positieve PCR test uitslagen, die niets meer betekent, dan wat (vermoedelijk oudere) RNA fragmentjes van het virusgenoom, of soms zelfs een ander verwant virus. Het gaat daarbij ook nog eens om hooguit amper 1–2 % van alle geteste personen. Helaas blijft de media de term “besmettingen” maar gebruiken, maar zij realiseren zich niet wat de implicaties hiervan zijn, en weten zij niet eens wat PCR inhoudt. Ik wel. En vele vakgenoten met mij ook.

U zult begrijpen, dat ik mij daarom ernstig zorgen maak, want ik zie dat er hele verkeerde conclusies worden getrokken, die het landsbelang ernstig schaden.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Mario Ortiz Buijsse, biochemicus (moleculaire genetica), Medical Advisor Farma.
Zie https://www.cafeweltschmerz.nl/korte-versie-volgens-diederik-gommers-zegt-de-pcr-test-niets/

Verder is er een 37 pagina’s tellende analyse door deskundigen over de pcr-test die je kunt lezen op viruswaarheid.nl

2. Meer positieve testen? Dit zijn de cijfers:
Maart: 63.163 testen – 12.714 positief (20,13 %)
April: 175.509 testen – 30.808 positief (17,55 %)
Mei: 124.195 testen – 6.626 positief (5,34 %)
Juni: 251.956 testen – 3.335 positief (1,32 %)
Juli: 348.142 testen – 2.861 positief (0,82 %)

3. Artsen persconferentie tijdens Capitol Hill press conference:
https://www.bitchute.com/video/eEbeGwRFKvod/

4. Dit artikel stond 28 juli in de telegraaf geschreven door Leo de winter 

” Dr. Harvey Risch is Professor Epidemiologie aan de Yale School of Public Health and Medicine, een van de topuniversiteiten in de wereld. Hij heeft meegewerkt aan meer dan 325 wetenschappelijke artikelen, heeft onderzoek gedaan naar allerlei vormen van kanker, waaronder baarmoederhalskanker. Vergeleken met hem is huisarts Rob Elens uit de Dorpsstraat te Meijel, Limburg, een beetje een wetenschappelijke kleuter – of niet?
Vorige week schreef prof. Risch in Newsweek: „Normaal neem ik posities in binnen de hoofdstroom van medisch onderzoek, dus ben ik zelf verbaasd dat ik midden in een crisis vecht voor een behandeling die volledig door data wordt gesteund maar die, om redenen die niets te maken hebben met een correct begrip van de wetenschap, naar de zijlijn is geduwd. Het resultaat is dat tienduizenden patiënten met Covid-19 onnodig zijn gestorven. (…) Ik heb het natuurlijk over het medicijn hydroxychloroquine. Wanneer dit goedkope, orale medicijn heel vroeg in de loop van de ziekte wordt toegediend, voordat het virus de tijd gehad heeft zich oncontroleerbaar te vermenigvuldigen, blijkt het zeer effectief te zijn, vooral in combinatie met de antibiotica azithromycine of doxycycline en het voedingssupplement zink.”

Prof. Risch omschrijft de artsen die de medicatie hebben toegediend als ’helden’ omdat ze gedaan hebben wat het beste voor hun patiënten was, ondanks zware druk van toezichthoudende medische instituten om dat niet te doen, waarna hij de kernvraag stelt: „Waarom wordt hydroxychloroquine weggeduwd?”

Politieke arena
Risch geeft drie redenen. De eerste luidt: hydroxychloroquine is in de politieke arena beland. Al in maart wees Donald Trump naar het middel, en aangezien Trump een fascistische gek is, zijn de meeste medici en media tegen.

Halsoverkop publiceerden medische tijdschriften onderzoeken die moesten aantonen dat hydroxychloroquine gevaarlijk is, ook al wordt het al decennia veilig en effectief door vele miljoenen mensen gebruikt tegen o.a. malaria. The Lancet drukte een mega-onderzoek af dat in de media werd geprezen omdat het ten overvloede bewees dat Trump levensgevaarlijk was, tot het tijdschrift enkele dagen later het onderzoek moest intrekken omdat het onderzoek fake was.

Ten tweede, schrijft Risch, is hydroxychloroquine in de inmiddels verworpen anti-studies verkeerd en te laat ingezet. De medicatie bij hoog-risicopatiënten moet worden voorgeschreven zodra de eerste tekenen van Covid-19 zich voordoen. Wacht niet op de uitslag van de tests want „vertraging voordat met het medicijn wordt begonnen kan de werkzaamheid reduceren.”

En drie: hydroxychloroquine kan hartritmeproblemen veroorzaken. Zijn reactie op dit gevaar luidt dat dat klopt, maar dat slechts een gering aantal problemen – duizend – werd vastgesteld bij tientallen miljoenen patiënten die gedurende lange tijd hydroxychloroquine gebruikten. Risch vindt dat dat risico wegvalt bij het extreem hoge sterftegevaar bij Covid-19 risicogroepen.

En dan komt zijn opmerkelijke slotalinea: „Ik geloof dat in de toekomst deze miserabele periode ten aanzien van hydroxychloroquine door medische sociologen zal worden bestudeerd als een klassiek voorbeeld van hoe niet-wetenschappelijke factoren overduidelijk medisch bewijs hebben onderdrukt. Op dit moment vraagt de realiteit om een heldere, wetenschappelijke blik op het bewijs en waarheen dat wijst. Om onze hoog-risicopatiënten te beschermen, onze ouders en grootouders, om de werklozen, (…) om al die mensen die onevenredig zijn getroffen, moeten we direct met de behandeling beginnen.”

Prof. Risch wil hydroxychloroquine inzetten maar het gezondheids-establishment, ook in Nederland, houdt dat tegen. Inspecteurs oefenen druk uit op artsen en dreigen met het intrekken van licenties, de toediening wordt verboden, in de media worden de artsen die het ondanks de druk toch voorschrijven als moordende kwakzalvers weggezet.

Verscheurde wereld
Na decennia van gewaardeerd wetenschappelijk onderzoek, met posities bij medische tijdschriften en researchinstellingen, is prof. Risch geen wetenschappelijke kleuter maar een reus die alles ’op het spel’ zet door hydroxychloroquine samen met azithromycine/doxycycline en zink aan te prijzen.

Dat hij daarmee zijn loopbaan ’op het spel’ zet, is verbijsterend, maar dat is een feit in onze verscheurde wereld. Alles wat in de omgeving van Trump gebeurt, is politiek beladen, zelfs, aldus Risch, een werkzame medicijnmix tegen een virus dat onze samenlevingen in een wurggreep houdt. Ook dorpsdokter Rob Elens te Meijel diende de mix toe met goed resultaat. Vervolgens bedreigde de gezondheidsinspectie hem met strafmaatregelen, de media hoonden hem weg. Volgens Yale-professor Risch is Elens een held.

Het RIVM, het kabinet en de media willen niets weten van deze spotgoedkope middelen, die na Trumps aanprijzingen door de medische elites en de media giftig zijn verklaard. Moeten we het verbod op hydroxychloroquine door het RIVM, dat zo vaak geblunderd heeft, wel aanvaarden, en Risch’ oproep niet? Risch veegt alle voorbehoud van tafel.

Ik kijk naar de kop boven Risch’ stuk in Newsweek: „De sleutel tot het verslaan van Covid-19 bestaat al. We moeten het gebruiken.” Ik kan die oproep niet beoordelen, maar stel je voor dat hij gelijk heeft en dat duizenden mensen eenzaam en te vroeg zijn gestorven en onze economie onnodig wordt verwoest.

5. Het corona dashboard op 4 augustus:
– Op 1 augustus lagen er 22 patiënten op de IC
– Sinds 1 juli zijn er 75 mensen opgenomen in het ziekenhuis
– Sinds 1 juli zijn er 32 mensen overleden met Covid-19

6. Als je op internet nog wat kunt vinden van Maurice de Hond, ik zie hem als dé persoon die in deze kwestie gedegen onderzoek heeft gedaan naar alle data en verslagen wereldwijd en daaruit conclusies heeft getrokken!
Verder Pierre Capel, Capel’s column, emeritus hoogleraar immunologie, caféweltschmerz.nl en viruswaarheid.nl

7. [Bron: De Volkskrant.nl, zoek naar Emanuel Goldman Coronavirus]

Hoogleraar: winkelwagentjes soppen sloeg nergens op

Winkelwagentjes ontsmetten, deurkrukken openen met de elleboog, knopjes indrukken met een plastic staafje: het zou goed kunnen dat het allemaal geen coronabal heeft uitgemaakt. De kans dat het virus via oppervlaktes van mens tot mens kan springen, is ‘niet significant’ en ‘niet eens meetbaar’. 

Maarten Keulemans1 augustus 2020, 5:00

Dat stelt hoogleraar microbiologie Emanuel Goldman van de Amerikaanse Rutgers Universiteit, zaterdag in artsenblad The Lancet Infectious Diseases, [https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30561-2/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email] na weging van het beschikbare bewijs. Studies die aantonen dat het coronavirus uren tot zelfs dagen kan overleven op een glad oppervlak zoals een winkelwagentje, een bureau of een liftknopje, ‘hebben weinig overeenkomst met de echte wereld’, constateert de wetenschapper.

De overdracht van virusdeeltjes via voorwerpen kwam kort na het begin van de corona-uitbraak op de agenda te staan, nadat diverse onderzoeken aantoonden dat het virus wel twee tot zes dagen intact kan blijven op gladde oppervlaktes. Dat leidde tot een wereldwijde schoonmaakdrift, uiteenlopend van extra reinigingsrondes op kantoor tot het bekende karretjesschoonmaakritueel bij de ingang van de supermarkt.

Miljoenen druppeltjes

Maar de studies waarop [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15118911/] alle heisa is gebaseerd

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14631830/]

, zijn uitgevoerd met enorme concentraties virus, van miljoenen tot tientallen miljoenen virusdeeltjes, soms nog in een badje van beschermende buffervloeistof [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26556276/] ook. Dat is veel meer dan de honderden tot duizenden virusdeeltjes die in werkelijkheid in uitgehoeste, -genieste of geademende druppeltjes zitten, aldus de microbioloog.

Ook wijst Goldman op een studie uit 2004 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15356778/], met de voorloper van het huidige virus, het sarsvirus: ‘De auteurs probeerden de echte situatie na te bootsen met een patiënt die een oppervlak besmet. Maar er werd geen intact virus op het oppervlak gedetecteerd.’

Wetenschappers hebben steeds meer bedenkingen bij de overdracht via voorwerpen van het nieuwe coronavirus, beaamt ook epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht). ‘Goldman slaat hier de spijker op zijn kop. De studies waarop we onze kennis baseren zijn gedaan in settings waarin ze een enorme klodder virus ergens achterlaten.’

Nieskloddertje

In praktijk moet het virus bovendien de weg vinden vanuit een nieskloddertje via een voorwerp naar de handen van het slachtoffer, en vervolgens naar diens ogen of luchtwegen. Allemaal tussenstappen die het virus in voldoende hoeveelheid moet zien te overleven. ‘Het zal niet nooit gebeuren. En het is misschien anders als je in een ziekenhuis op een covidafdeling werkt’, zegt ze. ‘Maar in de supermarkt kan ik me niet voorstellen dat deze route van overdracht echt een rol speelt.’

In een technisch rapport  [https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations] erkende de WHO onlangs niet één gedocumenteerd geval van besmetting-per-voorwerp te kennen. Niettemin blijft de organisatie bij haar standpunt dat overdracht via contactoppervlakken een mogelijkheid is: lang niet altijd is immers bekend hoe iemand het virus heeft opgelopen.

Goldman ziet dat anders. ‘Ik ben het ermee eens dat je het zekere voor het onzekere moet nemen, maar dit kan tot extremen leiden die niet door de feiten worden gerechtvaardigd.’ Bruijning noemt als voorbeeld uit haar eigen dagelijks leven een voorschrift uit het jeugdhockey, waarbij de hockeybal niet met de handen mag worden aangeraakt. ‘Er zijn veel regeltjes in de protocollen gekomen waarvan ik denk: is het nou nodig?’

Grafiek 1
Linker helft boven de streep aantal zieken
Linker helft onder de streep aantal sterfgevallen
Rechter helft boven de streep aantal positieve pcr testen
Rechter helft onder de streep aantal sterfgevallen van die positieve pcr testen